Tentoonstelling viZie

Vizie is de naam voor een groep onafhankelijke fotografen. ‘Onafhankelijk’ omdat er geen formele band is zoals bijvoorbeeld bij fotoclubs. Vizie is dus geen zoveelste ‘fotoclub’. Dat neemt niet weg dat sommige deelnemers van viZie wel zijn aangesloten bij een of meerdere fotoclubs. Maar precies omdat viZie veel informeler is, laat het de deelnemers toe op een minder strikte of traditionele manier over foto’s te discussiëren. Zo vallen ook een hele boel verplichtingen en obligate structuren weg.

De deelnemers/-sters bij viZie zijn gepassioneerde fotografen, eigenzinnige karakters, mensen die moeilijk plooien, non-conformisten. Het zijn beeldenmakers met een forse fotografische bagage. Ze hebben een uitgesproken mening, 'viZie' of specialisme. Bij viZie gaat het niet in de eerste plaats over fototechnieken, pixels, objectieven, diafragma’s, papierkeuze en zo. Het gaat veel eerder over een combinatie van uitgesproken keuzes en van de kracht van een beeld. De zeggingskracht van een foto in combinatie met de presentatie vormt de leidraad voor de bespreking die eens per twee maanden plaats vindt in Antwerpen.

Is het concept van viZie uniek? Zeker niet. Zowel in Vlaanderen maar ook in Nederland zijn er diverse vergelijkbare initiatieven, meestal met een beperkt aantal deelnemers, maar vooral gekenmerkt door wat hiervoor al verteld is.

Wil je graag kennismaken met viZie?
viZie presenteert aan het publiek hun 4de groepstentoonstelling al! Praktisch:
Zaterdagen 21 en 28 en zondagen 22 en 29 januari en woensdag 25 januari, telkens 12 u. tot 17 u.
Provinciaal Groendomein Rivierenhof (Turnhoutsebaan 232) in Deurne.